Hakkımızda

Sürdürülebilir, yenilikçi, çevre dostu arıtım ve geri kazanım  teknolojileri ile, evsel ve endüstriyel nitelikli atıkların arıtımı ve/veya tekrar kazanımını sağlayan entegre çözüm önerilerini hedeflemektedir. Bunun yanısıra evsel ve endüstriyel nitelikli kaynaklarda Emisyon Ölçümleri, İmisyon Ölçümleri, Çevresel Gürültü Ölçümleri, Çevresel Titreşim Ölçümleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri, Numune Alma Hizmetleri, Su ve Atıksu Analizleri, Toprak & Çamur Analizleri hizmeti verilmektedir.

Bu hedefleri gerçekleştirme sürecinde, müşteri-spesifik atıklara ait laboratuvar ve pilot ölçekli Ar-Ge çalışmaları, ilgili kuruluşlardan (TÜBİTAK ve ilgili bakanlıklar) alınan hibe kaynaklarla yapılarak, müşteri-spesifik projelerde ele alınan sorunlara özel çevresel ve ekonomik odaklı entegre çözümler sunmaktadır.

FAALİYET ALANLARIMIZ

 • Evsel ve endüstriyel nitelikli kaynaklarda Emisyon Ölçümleri, İmisyon Ölçümleri, Çevresel Gürültü Ölçümleri, Çevresel Titreşim Ölçümleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri, Numune Alma Hizmetleri, Su ve Atıksu Analizleri, Toprak & Çamur Analizleri
 • Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi Tasarımı, İşletilmesi, Kapasite Artırımı ve Performans Optimizasyonu
 • Deşarj kriterlerini sağlamakta güçlük çeken sektörlerin sorunlarının çözümü için ilgili hibe projelerinin yazılması, yürütülmesi ve proje sonucu belirlenen yenilikçi proseslerin uygulanması
 • Endüstrilerde Temiz Üretim ve Su Yönetimi Çalışmaları
 • Atıksuların Geri Kazanımı ve Yeniden Kullanımı
 • Evsel, Tarımsal ve Endüstriyel Nitelikli Atıklardan Enerji Elde Edilmesi
 • Arıtma Çamurlarının Azaltımı ve Uzaklaştırılması
 • Katı Atıkların Geri Kazanım Çalışmaları, Bertarafı ve Sızıntı Suyu Arıtımı
 • Tehlikeli Atık Arıtım Tesisi Tasarımı ve Fizibilite Çalışmaları
 • Paket Atıksu Arıtma Tesisi Projelendirilmesi ve Taahhüdü

MİSYONUMUZ

Sürdürülebilir, yenilikçi, çevre dostu arıtım ve geri kazanım  teknolojileri ile, müşteri-spesifik çevre sorunlarına bilimsel araştırma ve geliştirmeye dayanan ekonomik, inovatif ve çevreye duyarlı çözümler üretmek ve evsel ve endüstriyel nitelikli kaynaklarda Emisyon Ölçümleri, İmisyon Ölçümleri, Çevresel Gürültü Ölçümleri, Çevresel Titreşim Ölçümleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri, Numune Alma Hizmetleri, Su ve Atıksu Analizleri, Toprak & Çamur Analizleri hizmetini müşterilerimize ve çevreye en üst düzeyde hizmet vermektir.

VİZYONUMUZ

Bilimsel araştırma ve geliştirmeye dayalı inovatif yaklaşımla, çevresel sorunlara sürdürülebilir ve çevre dostu çözümleri bularak, müşterilerimize en iyi laboravuar hizmeti vererek şirketimizi ulusal ve uluslararası platformda üst düzey bir seviyeye getirmeyi hedeflemektir.  

SAHİP OLDUĞUMUZ DEĞERLERİMİZ

 • İnovatif, sürdürülebilir ve entegre çözüm yöntemleri
 • Endüstriyel nitelikli kaynaklarda yapılan çevresel ölçümlerde profesyonel yaklaşım
 • Uygulamalı bilimsel projelere dayanan AR&GE yaklaşımı
 • Müşterilerimizin ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik farkındalık
 • Müşterilerimizin fiyat/performans ilişkisi hususunda farkındalık
 • Değişime uyum sağlayacak stratejiler gelişimine yönelik sürdürülebilir büyüme.
 • Takım ruhu ve işbirliği bilinci
 • Müşterilerimizin bize güveni
 • Sosyal sorumluluk
EPA TANKS Hesapları, Manisa Çevre Firmaları, Kırklareli Çevre Firmaları, "analiz laboratuvarı", PAH Ölçüm ve Analizleri, "periyodik kontroller", çevre laboratuvarı ortam ölçümleri, Sera Gazı, "analiz laboratuvarı istanbul", Tekirdağ Çevre Firmaları, "çevre analiz laboratuvarı", Verimlilik Ölçümleri, "yetkili laboratuvar", "termal konfor ölçümü", isgüm ölçümleri, "çevre laboratuvarı istanbul", Gürültü Haritası, gaz emisyon ölçümü, "baca gazı ölçümü yapan firmalar", "gürültü ölçümü", temiz oda ölçümü, "çevre izin", Kocaeli Çevre Firmaları, "baca gazı emisyon ölçümü yapan firmalar", "baca gazı emisyon ölçümü", "iş hijyeni", formeldehit ölçümü, Gürültü Modelleme, fosforik asit ölçümü, Ambalaj Beyanları, Adana Çevre Firmaları, "titreşim ölçümü", "su analiz laboratuvarı", Depolama Tank Emisyon Hesapları, "yetkili çevre laboratuvarı", "çevre laboratuvarı izmir", Emisyon Ölçümleri, toc ölçümü, İl Müdürlüğü uygunluk, Karbon Ayak izi, "ağır metal analizi", Çevre İzni Ölçümleri, "ortam toz ölçümü", "baca gazı ölçümü", isgüm yetkili laboratuvar, İzin Ölçümleri, "emisyon ölçümü" "emisyon ölçüm firmaları" Bolu Çevre Firmaları, "çevre ölçümü" Sound PLAN, Doğalgaz Kazan Bacası, "ortam ölçümü yapan firmalar" "ortam ölçümleri" "ses ölçümü" "akredite laboratuvar" çevresel gürültü ölçümü, "toz ölçümü", iş hijyeni laboratuvarı, Modelleme Çalışmaları, baca ölçümü, Hava Kalitesi Modellemesi, çevre laboratuvarı Kocaeli, Kayseri Çevre Firmaları, "çevre ölçümleri" Bursa Çevre Firmaları "hava kalitesi ölçümü" İstanbul Çevre Firmaları çevre laboratuvarı Manisa "isg ölçümleri" çevre laboratuvarı Bursa Ankara Çevre Firmaları, hidojen sülfür Ölçümü çevre laboratuvarı Sakarya çöken toz "isg ölçümü" Konya Çevre Firmaları, Yanma Gazları Ölçümleri, "baca emisyon ölçümü", "ses desibel ölçümü", "hava ölçüm istasyonu", Atık Beyanları, "gaz emisyon ölçümü fiyatı", ÇED izni çevre laboratuvarı Tekirdağ, "sürekli emisyon ölçüm sistemleri", "çevre analizi" pasif örnekleme iş hijyeni ölçümleri "gıda analiz laboratuvarları" "isg ölçüm" "hava ölçüm cihazları" Sakarya Çevre firmaları, İzmir Çevre firmaları, "gürültü ölçümü yapan firmalar" ÇED ölçümleri, "çevre danışmanlık", Çevre Bakanlığından Yetkili Laboratuvar "emisyon ölçümü yapan firmalar", "çevre izin belgesi", "çevre laboratuvarı", Depolama Tank Emisyon Ölçümleri, isgüm laboratuvar, Geri dönüşüm, "topraklama ölçümü raporu" hava kirliliği ölçümü "iş güvenliği ölçümleri" Partikül Madde ölçümleri "toprak analiz laboratuvarı" hava emisyon "voc ölçümü" Akustik Modelleme