ARGE & TAAHHÜT HİZMETLERİ

ARGE & TAAHHÜT HİZMETLERİ

1- KATI, SIVI ve GAZ ATIKLARIN ARITILABİLİRLİK ÇALIŞMALARI

Endüstrinin gelişmesi ile beraber atıklardaki sayısız kirleticilerin de çevreye verdiği zarar her geçen gün artmaktadır. Endüstriyel kuruluşlarda oluşan katı, sıvı ve gaz atıkların özelliği, üretilen ürünün farklılığına, atıkların kaynaklandığı prosese, üretimin kesikli veya sürekli olmasına bağlıdır. Bu nedenle proje ve yapım aşamasından önce gerekli arıtılabilirlik çalışmaları firmamızda titizlikle uygulanmaktadır. Arıtılabilirlik çalışmasında arıtma tesislerinde kullanılacak kimyasal maddelerin ve/veya absorbantların cinsleri ve dozaj miktarları belirlenir ve her fabrika için özel bir arıtma prosesi tasarlanır ve uygulanır. Evsel ve endüstriyel nitelikli katı, sıvı ve gaz atıklar için, laboratuvar ve pilot ölçekli olmak üzere renk, organik madde, ağır metaller, VOC, yağ ve gres, katı madde, BOİ ve KOİ, siyanür, krom, ve benzeri diğer kirletici parametrelerle ilgili her türlü arıtılabilirlik çalışmaları yapmaktayız.

2- ATIK ÖNLEME & ARITMA TESİSLERİ

  • Evsel & Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri Proses Tasarımı ve İnşaası
  • Baca Gazı Arıtım Tesisleri
  • Arıtma Tesislerinin İyileştirilmesi & İşletimi
  • Katı, Sıvı ve Gaz Atık Geri Kazanım Tesisleri
  • Atık Arıtımında Membran (MBR, UF, NF ve RO) Prosesler
  • Endüstriyel Tesislerde Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (IPPC) Çalışmaları
  • Katı Atık Bertaraf Tesisleri
  • Sızıntı Suyu Arıtım Tesisleri
  • Evsel ve Tarımsal Atıklardan Enerji (Biyogaz, Etanol) Üretim Tesisleri
  • Paket Arıtma Tesisleri
EPA TANKS Hesapları, Manisa Çevre Firmaları, Kırklareli Çevre Firmaları, "analiz laboratuvarı", PAH Ölçüm ve Analizleri, "periyodik kontroller", çevre laboratuvarı ortam ölçümleri, Sera Gazı, "analiz laboratuvarı istanbul", Tekirdağ Çevre Firmaları, "çevre analiz laboratuvarı", Verimlilik Ölçümleri, "yetkili laboratuvar", "termal konfor ölçümü", isgüm ölçümleri, "çevre laboratuvarı istanbul", Gürültü Haritası, gaz emisyon ölçümü, "baca gazı ölçümü yapan firmalar", "gürültü ölçümü", temiz oda ölçümü, "çevre izin", Kocaeli Çevre Firmaları, "baca gazı emisyon ölçümü yapan firmalar", "baca gazı emisyon ölçümü", "iş hijyeni", formeldehit ölçümü, Gürültü Modelleme, fosforik asit ölçümü, Ambalaj Beyanları, Adana Çevre Firmaları, "titreşim ölçümü", "su analiz laboratuvarı", Depolama Tank Emisyon Hesapları, "yetkili çevre laboratuvarı", "çevre laboratuvarı izmir", Emisyon Ölçümleri, toc ölçümü, İl Müdürlüğü uygunluk, Karbon Ayak izi, "ağır metal analizi", Çevre İzni Ölçümleri, "ortam toz ölçümü", "baca gazı ölçümü", isgüm yetkili laboratuvar, İzin Ölçümleri, "emisyon ölçümü" "emisyon ölçüm firmaları" Bolu Çevre Firmaları, "çevre ölçümü" Sound PLAN, Doğalgaz Kazan Bacası, "ortam ölçümü yapan firmalar" "ortam ölçümleri" "ses ölçümü" "akredite laboratuvar" çevresel gürültü ölçümü, "toz ölçümü", iş hijyeni laboratuvarı, Modelleme Çalışmaları, baca ölçümü, Hava Kalitesi Modellemesi, çevre laboratuvarı Kocaeli, Kayseri Çevre Firmaları, "çevre ölçümleri" Bursa Çevre Firmaları "hava kalitesi ölçümü" İstanbul Çevre Firmaları çevre laboratuvarı Manisa "isg ölçümleri" çevre laboratuvarı Bursa Ankara Çevre Firmaları, hidojen sülfür Ölçümü çevre laboratuvarı Sakarya çöken toz "isg ölçümü" Konya Çevre Firmaları, Yanma Gazları Ölçümleri, "baca emisyon ölçümü", "ses desibel ölçümü", "hava ölçüm istasyonu", Atık Beyanları, "gaz emisyon ölçümü fiyatı", ÇED izni çevre laboratuvarı Tekirdağ, "sürekli emisyon ölçüm sistemleri", "çevre analizi" pasif örnekleme iş hijyeni ölçümleri "gıda analiz laboratuvarları" "isg ölçüm" "hava ölçüm cihazları" Sakarya Çevre firmaları, İzmir Çevre firmaları, "gürültü ölçümü yapan firmalar" ÇED ölçümleri, "çevre danışmanlık", Çevre Bakanlığından Yetkili Laboratuvar "emisyon ölçümü yapan firmalar", "çevre izin belgesi", "çevre laboratuvarı", Depolama Tank Emisyon Ölçümleri, isgüm laboratuvar, Geri dönüşüm, "topraklama ölçümü raporu" hava kirliliği ölçümü "iş güvenliği ölçümleri" Partikül Madde ölçümleri "toprak analiz laboratuvarı" hava emisyon "voc ölçümü" Akustik Modelleme